Przyłącz się do Programu

"Koordynatorem, przedstawicielem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na terenie danego województwa jest Wojewoda". Zasadne jest więc, aby  zainteresowane podmioty, instytucje, zainteresowane realizacją i przystąpieniem do Programu zgłaszały stosowny akces do właściwego Wojewoda na terenie województwa.


Wojewoda, na poziomie  województwa koordynuje zadania wynikające z programu  przy pomocy Zespołu, w skład którego wchodzą przedstawiciele  m.in. Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej. Zespół ten  inicjuje i koordynuje działania programu na swoim terenie, zbiera informacje o jego realizacji, a następnie przedkłada Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji sprawozdania i wnioski.
 
Powiaty i gminy włączają się w realizację programu na zasadzie dobrowolności.

W razie wątpliwości prosimy o pytania:

 adam.sowinski@mswia.gov.pl  (tel. 22 601 42 69, sł. MSWiA - linia resortowa 72 14269)

W urzędach wojewódzkich koordynacją zadań Programu zajmują się z reguły Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
 
Poniżej zamieszczone są telefony kontaktowe do Koordynatorów wojewódzkich w poszczególnych urzędach (UW) 
 

 

Województwo

nr telefonu do koordynatora UW

Lubelskie

(81) 7424497 

Mazowieckie

(22)  695 61 91

Warmińsko-mazurskie

 (89) 52 32 528

Dolnośląskie

(71) 340 61 90

Łódzkie

(42) 6641440

Śląskie

(32) 20 77 700

(32) 20 77 150

Opolskie

(77) 45 24 617

Podkarpackie

(17) 867 17 19

Świętokrzyskie

(41) 342  15 20

Podlaskie

(85) 74 39 492 

Wielkopolskie

(61) 854 99 49

Lubuskie

(95) 7115 151

Kujawsko-pomorskie

(52) 34-97-393

Małopolskie

(12) 39 21 487 

Pomorskie

(58) 30 77 139

Zachodniopomorskie

(91) 4 303 731 

do góry