Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017

Przyłącz się do Programu - Przyłącz się do programu -


Przyłącz się do Programu

"Koordynatorem, przedstawicielem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na terenie danego województwa jest Wojewoda" zasadne jest więc, aby  zainteresowane podmioty, instytucje, zainteresowane realizacją i przystąpieniem do Programu zgłaszały stosowny akces do właściwego WOJEWODY na terenie województwa.


Wojewoda, na poziomie  województwa koordynuje zadania wynikające z programu  przy pomocy Zespołu, w skład którego wchodzą przedstawiciele  m.in. Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej. Zespół ten  inicjuje i koordynuje działania programu na swoim terenie, zbiera informacje o jego realizacji, a następnie przedkłada Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji sprawozdania i wnioski.
 
Powiaty i gminy włączają się w realizację programu na zasadzie dobrowolności.

W razie wątpliwości prosimy o pytania:
  • adam.sowinski@mswia.gov.pl  (tel. 22 601 42 69, sł. MSWiA - linia resortowa 72 14269)
W urzędach wojewódzkich koordynacją zadań Programu zajmują się z reguły Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
 
Poniżej zamieszczone są telefony kontaktowe do Koordynatorów wojewódzkich w poszczególnych urzędach (UW) 
 

 

Województwo nr telefonu do koordynatora UW
Lubelskie (81) 7424497 
Mazowieckie (22)  695 61 91
Warmińsko-mazurskie (89) 52 32 528
Dolnośląskie (71) 340 61 90
Łódzkie (42) 6641440
Śląskie (32) 20 77 700
(32) 20 77 150
Opolskie (77) 45 24 617
Podkarpackie (17) 867 17 19
Świętokrzyskie (41) 342  15 20
Podlaskie (85) 74 39 492 
Wielkopolskie (61) 854 99 49
Lubuskie (95) 7115 151
Kujawsko-pomorskie (52) 34-97-393
Małopolskie (12) 39 21 487 
Pomorskie (58) 30 77 139
Zachodniopomorskie (91)4 303 731
 
do góry