Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017

Dokumentacja wykorzystywana przy procedurze naboru w roku 2017 - Procedura, wniosek, instrukcja / 2017 r. -


Dokumentacja wykorzystywana przy procedurze naboru w roku 2017

Poniżej zamieszczony zostanie komplet dokumentów do wykorzystania w ramach Programu, m.in. dokumenty procesu (mechanizmu) dofinansowania obowiązująca w roku 2017 oraz karta/y oceny, która będą służyły do oceny również dodatkowych projektów wyodrębnionych w celach szczegółowych (karty oceny w przygotowaniu), przesłanych przez Urzędy Wojewódzkie w 2017 roku w ramach naboru projektów.

Przydatne informacje do wykorzystania przy tworzeniu projektów o charakterze profilaktyczno-prewencyjnym:

  

Karty oceny dotyczące:

- modernizacji przejść dla pieszych

- przeciwdziałania internetowemu hejtowi

- zapobiegania i walce z "dopalaczami"

- edukacji osób starszych (seniorów)

oraz

- mikroprojektów

zostały zamieszczone poniżej i będą wykorzystywane w procesie weryfikacyjnym i ocennym.

TERMINY:

Termin przesyłania propozycji projektów lokalnych przez urzędy wojewódzkie - 28.02.2017 r. ( II etap)

Terminy przesyłania propozycji przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe wyznaczają poszczególne województwa (UW). ( I etap - tzw. wojewódzki)

Terminy te (wojewódzkie) nie mogą jednak przekraczać terminu 28.02.2017 r.

Informacje wojewódzkie nt. naboru i terminów  - klik

Urzędy Wojewódzkie - UW

Informacje dotyczące wniosków / projektów - co do zasady, nie ma limitu dotyczącego liczby składanych wniosków w poszczególnych celach, w tym dodatkowych i obligatoryjnym. W przypadku, gdy projekt zawiera kompleksowe działania wpisujace się w dwa lub więcej celów, koniecznie należy wskazać nazwę CELU GŁÓWNEGO, zgodnego z właściwą kartą do oceny tego projektu.

 

  • Projekty lokalne dofinansowane w roku 2016 z podziałem na województwa i cele szczegółowe Programu
    Projekty lokalne dofinansowane w roku 2016 z podziałem na województwa i cele szczegółowe Programu
do góry