Program III edycji, z założenia i w praktyce jest kierowany do społeczności lokalnych, które wiedzą najlepiej z jakimi zagrożeniami mają do czynienia na swoim terenie. To społeczności lokalne zdają sobie sprawę jaka tematyka z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego jest najbardziej potrzebna i właściwa. Tym samym, jako cel główny zapisany w Programie zostało przyjęte wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Jest on realizowany przez cele szczegółowe, związane z bezpieczeństwem w miejscach publicznych z silnie położonym akcentem na tworzenie lokalnych systemów bezpieczeństwa, bezpieczeństwem na przejściach dla pieszych, przeciwdziałaniem zjawiskom patologii, ochroną dzieci i młodzieży oraz edukacją dla bezpieczeństwa. Już sama koncepcja Programu nakłania instytucje i podmioty działające na terenie gminy, miasta, powiatu, województwa do gromadzenia informacji, sporządzania analizy zagrożeń, identyfikacji problemów.  Przy jednoczesnej integracji sił, wiedzy oraz doświadczeń, w celu przygotowania i realizacji projektu, tak aby obejmował jak najszerszą społeczność i charakteryzował się jak największą liczbą efektywnych działań profilaktyczno-prewencyjnych. 

 

do góry