KALENDARIUM

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ

w ramach programu „Razem bezpieczniej” w 2018 roku

  • charakter  informacji - otwarty

 

Wydarzenie

 

 

termin / 2018 r.

 

Instytucja odpowiedzialna

 

Kampania

„Czad i ogień. Obudź czujność”

styczeń-luty

październik-grudzień

MSWiA

Ogólnopolski Turniej Klas Policyjnych w Pile

kwiecień

MSWiA, KGP

Ocena i rekomendacja do dofinansowania projektów wojewódzkich przesłanych do MSWiA w ramach dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa

maj/czerwiec

MSWiA

Akcja „Bezpiecznie na stoku” w ramach kampanii „Bezpieczne ferie”

styczeń-marzec

MSWiA, KGP

Finał turniejów BRD
i motoryzacyjnego

 

czerwiec

 

MSWiA, MI, MEN, KGP, PZMot

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej Dzieci
z Domów Dziecka

 

lipiec

Stowarzyszenie „Nadzieja na Mundial”/ MSWiA

 

Działania „Bezpieczne wakacje

 

lipiec/sierpień

 

MSWiA

Bank Dobrych Praktyk – projekty niedofinansowane ale rekomendowane jako innowacyjne,

działanie ciągłe

MSWiA

Publikacje edukacyjno - profilaktyczne

czerwiec/wrzesień

MSWiA/służby

do góry