II etap procedury oceny projektów (MSWiA)

Informacje dotyczące kolejnych etapów wyboru projektów lokalnych – wojewódzkich – do dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa zabezpieczonej na realizację programu „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” w 2020 roku (aktualizacja będzie zamieszczana na bieżąco): 

  1. ​Ocena formalna i merytoryczna projektów  (etap centralny / MSWiA) - zakończona.
  2. Przygotowanie dla Ministra SWiA rekomendacji Międzyresortowego Zespołu ds. Programu w zakresie propozycji podziału rezerwy celowej w 2020 roku - w trakcie.

 

do góry